hit
counter

انتخاب محل سایدبار

این سایدبار را با ابزارک های کاربردی پر کنی تا براحتی در دسترستان باشند
Email@YourSite.Com
+989121234567
 

وریفای وبمانی با کارت ملی

 > آموزش های تخصصی  > وریفای وبمانی با کارت ملی

وریفای وبمانی با کارت ملی

اگر دارای پاسپورت با تاریخ انقضاء حداقل ۶ ماهه هستید میتوانید به راحتی وریفای اکانت وب مانی خود انجام دهید، اما اگر پاسپورت ندارید نیز مشکلی نیست، خوشبختانه میتوانید به جای پاسپورت، تصویر پشت و روی کارت ملی خود را آپلود کنید و وریفای اکانت شما انجام خواهد شد.

 

دقت داشته باشید، ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی مورد قبول نیست، صرفا اسکن پشت و روی اصل کارت ملی و به زبان فارسی مورد قبول وب مانی است.

 

در صورت نیاز به شارژ اکانت وب مانی خود اینجا را کلیک کنید.